Wonder Healthy là hành trình chăm sóc sức khoẻ từ các phương pháp đến từ thiên nhiên, chú trọng đem lại nguồn năng lượng tích cực cho khách hàng từ các dịch vụ như Massage, Detox thải độc, Ngâm chân thảo dược, Thiền định tịnh tâm…